Associació Industrial per a la Producció Neta

L’AIPN és una organització sense ànim de lucre que promou el desenvolupament sostenible en l’exercici de l'activitat econòmica i industrial.

L'AIPN analitza, debat i intervé en totes aquelles iniciatives públiques o privades que transversalment puguin afectar als seus membres.

Els membres associats que composen l’AIPN són empreses de sectors diversos, ubicades totes elles a la Vall Baixa i el Delta del Llobregat.