Què és l’AIPN?

L’Associació Industrial per a la Producció Neta, AIPN, és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 2001, que té com a principals finalitats, entre d’altres:

 

  • Promoure l’ús de les millors tecnologies disponibles econòmicament viables amb l’ànim d’assolir una producció i consum sostenible.
  • Col·laborar amb les Administracions en la recerca de les millors i més justes solucions i alternatives a les problemàtiques comunes.
  • Difondre davant l’opinió pública la temàtica ambiental en l’entorn del col·lectiu industrial.
  • Mantenir informats permanentment als associats de totes aquelles qüestions d’interès relacionades amb el medi ambient.
  • Contribuir a l’intercanvi de coneixements entre els associats per aconseguir una producció més neta, la prevenció de la contaminació com a factor de competitivitat i l’aplicació de les bones pràctiques ambientals en la indústria.

 

Els membres associats que composen l’AIPN són empreses de sectors diversos, ubicades a Catalunya, amb la inquietud de promoure el desenvolupament sostenible en l’exercici de la seva activitat econòmica i industrial.

Des de maig de 2009 l’AIPN és membre de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç.

A la vegada, és una entitat reconeguda per la Generalitat com a Grup d’interès.