Desenvolupament sostenible

en l’exercici de l’activitat econòmica i industrial

L’AIPN és una organització sense ànim de lucre que promou el desenvolupament sostenible en l’exercici de l’activitat econòmica i industrial.

l

L’AIPN analitza, debat i intervé en totes aquelles iniciatives públiques o privades que transversalment puguin afectar als seus membres.

Els membres associats que composen l’AIPN són empreses de sectors diversos ubicades Catalunya.

Professionals de la gestió hídrica industrial es reuneixen a la Jornada de l’AIPN 2024, el pròxim 29 de febrer

Professionals de la gestió hídrica industrial es reuneixen a la Jornada de l’AIPN 2024, el pròxim 29 de febrer

  L'Associació Industrial per a la Producció Neta (AIPN) ja ho té tot a punt per la Jornada de l'AIPN 2024, que tindrà lloc el pròxim dijous, 29 de febrer a l'Hotel Sallés Ciutat del Prat i comptarà amb la participació d'experts i expertes destacades en...

Professionals de la gestió hídrica industrial es reuneixen a la Jornada de l'#AIPN 2024, el pròxim 29 de febrer

👉Amb l’objectiu d’abordar l'emergència hídrica i cercar solucions

📲📽️Llegeix la notícia: ...https://www.aipn.cat/professionals-de-la-gestio-hidrica-industrial-es-reuneixen-a-la-jornada-de-laipn-2024-el-proxim-29-de-febrer/

✍️Inscripcions: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE3YmQ1OTMtODg3OS00NTNhLTg3YWYtNjlkOThlOWFmNTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5544c23-4619-4f9c-8da0-ad761925b61d%22%2c%22Oid%22%3a%22a909b23a-1241-4f67-ac11-5162b73e06ca%22%7d