Jornades mediambientals

Dintre de l’àmbit d’activitats destaquen las reunions monogràfiques que es celebren de forma prèvia a la celebració de les Juntes de Govern sobre un tema concret a petició dels membres de l’Associació, però sobretot, mereix especial consideració l’organització de jornades. 

La Jornada Mediambiental de l’AIPN comença a ser ja un clàssic en el calendari de les activitats de les indústries de la comarca. La varietat de temàtiques abordades i l’ interès immediat que aquestes tenen entre els actors implicats, fan d’aquestes jornades una trobada útil per a tots aquells interessats en la relació indústria i medi ambient. Així ho fa palès la variada mostra d’assistents a la jornada que abasta des de la gran indústria congregada al voltant de l’AIPN.

En els darrers anys s’han organitzat les següents Jornades:

 • Projecte de reglament dels serveis públics de sanejament; emissions atmosfèriques; responsabilitat dels caps de medi ambient, qualitat i/o seguretat de les empreses;  col·legi professional de responsables de medi ambient, qualitat i/o seguretat. (29 d’abril de 2003)
 • La presentació de les noves directrius polítiques de l’administració pública catalana relacionades amb l’aigua, el medi ambient i les indústries. (8 de juliol de 2004)
 • Els usos industrials de l’aigua. La responsabilitat mediambiental (llei 26/2007 de 23 d’0ctubre) (16 d’octubre de 2008)

 

Jornada AIPN de Medi Ambient  2009 (21 d’octubre de 2009) 

 • Projecte de Llei de Prevenció i Control de les Activitats
 • Desenvolupament parcial de la Llei de Responsabilitat Mediambiental (RD 2090/2008 de 22 de desembre)
 • La cerca del valor afegit en la gestió ambiental
 • Infraestructures al Delta del Llobregat

 

Jornada AIPN de Medi Ambient 2010 (20 d’octubre de 2010)

 • Pla de Gestió i Pla de mesures de l’aigua
 • Reutilització de l’aigua
 • Control d’olors. Avantprojecte llei odorífera
 • REACH

 

Jornada AIPN de Medi Ambient 2011 (22 de setembre de 2011)

 • Avaluació i gestió de la contaminació acústica
 • Criteris de la Direcció General de Qualitat Ambiental
 • Gestió d’olors: diagnosis, modelització i solucions

 

Jornada AIPN de Medi Ambient 2013 (7 de febrer de 2013)

 • Inauguració de la Jornada a càrrec de Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Contaminació acústica i lluminosa
 • Gestió dels residus industrials avui
 • Canvi Climàtic: on som i què podem fer
 • Modificacions normatives recents en matèria de Dret d’Aigües

 

Jornada AIPN de Medi Ambient 2014 (17 de juny de 2014)

 • Inauguració de la Jornada a càrrec d’Isabel Hernández, Subdirectora General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya
 • Pla i Programa d’Inspeccions ambientals integrades
 • La Directiva d’Emissions Industrials. Aplicació a Catalunya
 • Control de les emissions industrials a l’atmosfera
 • Subproductes i fi condició residu

 

Jornada AIPN de Medi Ambient de 2016 (8 de Juny de 2016)

 • Inauguració de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marta Subirà, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire – Horitzó 2020. A càrrec de la Sra. Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental (Departament Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya).
 • El trasllat de residus entre Comunitats Autònomes (Reial Decret 180/2015, de 13 de març). A càrrec de la Sra. Beatriu Sánchez, Cap del Departament d’Atenció Ciutadana de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • Economia Circular amb la intervenció de:

Dr. Xavier Gabarrell, Departament Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, Institut Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB).Sra. Pilar Chiva, Directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya

 

Jornada AIPN de Medi Ambient de 2017 (8 de Juny de 2017) 

 • Inauguració de la Jornada, a càrrec de del Sr. Lluís Recoder i Miralles, ex Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ex Alcalde de Sant Cugat del Vallès i advocat. 
 • “Modificacions del Reglament Metropolità d’Abocaments d’Aigües Residuals”. A càrrec de la Sra Carmen Montaña, Cap de Servei d’Autoritat Ambiental de la Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB i de la Sra. Ariadna Rius, Tècnica Superior en Dret  de la Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB.
 • “ Els sectors regulats pel règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle”. A càrrec del Sr. Víctor Martínez Alarcón, Tècnic de l’Àrea de Mitigació de l’ Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
 • “La llei de residus i els subproductes”. A càrrec de la Sra. Maria Vidal Tarrason, Cap del Departament de Foment de Valorització de l’Agència de Residus de Catalunya.

 

Jornada AIPN de Medi Ambient de 2018 (6 de Juny de 2018):

 • Inauguració de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marta Subirà i Roca, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de
 • “L’ Economia Circular. Cas pràctic: Gestió dels Subproductes”, a càrrec de la Sra. Pilar Chiva Rodríguez, Directora de l’Àrea de l’Economia Circular de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Xavier Elias Castells, Assessor tècnic a la presidència de SUEZ i expert en Economia Circular; i el Sr. Joan Ignaci Xiberta, advocat expert en indústria i medi ambient i membre de l’Assessoria jurídica d’ACITRE.
 • “Reutilització de l’aigua, tipus i tractament i usos” a càrrec de la Sra. Carmen Montaña de Lacruz, Cap de Servei d’Autoritat Ambiental de l’AMB.
 • “Microplàstics” a càrrec del Dr. Antoni Borrell Azlor, Director Científic i d’Innovació de Laboratori Dr. Oliver Rodés, S.A.

 

Jornada AIPN de Medi Ambient de 2019 (26 de novembre de 2019):

 • Inauguració de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marta Subirà i Roca, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de
 • “Logístic i mobilitat”, a càrrec del Sr. Pere Padrosa Pierre, Director General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
 • “Modificació del Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus” a càrrec del Sr. Oriol Roselló i Molinari, Director de l’Àrea de Control i Sòls Contaminats de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • “Els Subproductes i la fi de condició de residu, situació actual” a càrrec de la Sra. Maria Vidal Tarrason, Cap del Departament de Foment de la Valorització de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • “Llei de canvi climàtic  i nou període del règim del mercat de comerç de dret d’emissions” a càrrec del Sr. Salvador Samitier Martí, Cap de la Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

 

Jornada AIPN de Medi Ambient de 2020 (17 de novembre de 2020):

 • Inauguració a càrrec del Sr. Manel Torrent, Director General d’energia, seguretat industrial i seguretat minera del Departament d’Empresa i Coneixement, delegat de part del Sr. Ramón Tremosa i Balcells Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
 • Intervenció de la Sra. Mercè Rius, Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, delegada de part de Sra. Marta Subirà i Roca, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per parlar de l’estratègia del medi ambient i els impactes en l’autorització ambiental integrada.

 

Jornada AIPN de Medi Ambient de 2021 (26 d’octubre de 2021):

 • Inauguració a càrrec de la Hble. Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Sra. Teresa Jordà
 • Intervenció del: Sr. Samuel Reyes, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 • Intervenció del Sr. Isaac Peraire, Director de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • Intervenció del Sr. Marc Sanglas, Director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,

 

A l’objecte d’enriquir el debat i la presència del sector industrial en l’àmbit territorial de la seva competència, l’AIPN participa i organitza trobades a tot nivell en el teixit institucional del nostre país.