Activitats de l’AIPN

L’àmbit d’activitat de l’associació és divers dins del seu objecte social específic.

 És així que, en el marc concret del seu territori, analitza, debat i intervé en totes aquelles iniciatives públiques o privades que transversalment puguin afectar als seus membres:

 

 • Usos industrials de l’aigua
 • Legislació mediambiental
  • Abocaments aigües residuals
  • Residus
  • Comerç d’emissions de CO2
  • Responsabilitat mediambiental
  • Prevenció i control de les activitats
  • Sòls
  • Avaluacions ambientals
 • Reunions Monogràfiques.
 • Organització periòdica de Jornades Mediambientals.