L’AIPN ha celebrat una nova jornada d’interès per les empreses associades. En aquest cas, hem conegut a fons el projecte de Reial Decret d’Envasos i residus i les seves derivades sobre la indústria i la producció. Per això hem comptat amb la presència de Jordi Picas, Cap del Departament de Gestió d’Infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya.

Picas ha explicat quines són les principals modificacions que incorpora aquest nou decret, que ja portava 25 anys en vigor i que ara es sotmet a revisió amb afectació a tots els envasos, ja siguin domèstics, industrials o comercials. La ponència de Jordi Picas ha suscitat l’interès dels més de 30 assistents que han formulat diversos dubtes i qüestions sobre aquesta matèria.