El proper dimecres 27 d’abril se celebrarà una nova junta de l’Associació INdustrial per la Producció Neta. En aquesta ocasió, l’Obertura de la reunió anirà a càrrec de la Sra. Lourdes Ridameya, Cap de Promoció de l’Institut Català de Finances, qui farà una ponència sota el títol: “Finançament per a l’ impuls de projectes sostenibles” 

Tot seguit se celebrarà la Junta de l’AIPN amb aquests punts de l’ordre del dia

1r.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior de 09 de febrer de 2022

2n.- Informació econòmica.

3r.-millora de la pàgina web.

4t.- Altres temes assumptes d’interès.

5é.- Precs i Preguntes.