Jordi Oliver-Rodés és el president de l’AIPN. Amb ell parlem sobre l’organització i els reptes que es plantegen més immediats per a les empreses que en formen part.

Què és l’AIPN?

La Asociaciò d’Industries per la Producció Neta es una iniciativa que va surgir l’any 2001 per part d’un grup d’empreses a les que el nou Canon de l’aigua que volia aplicar el Govern de la Generalitat els hi va generar molts dubtes sobre la seva aplicació. Des de llavors, ha anat evolucionant i actualment és una associació que agrupa aquelles empreses de Catalunya que tenen una inquietut per exercir la seva activitat de manera sostenible, millorant els seus procesos continuament per tal de protegir el medi ambient i, en conseqüència, la vida humana. A més, està reconeguda com a Grup d’Interès per part del Govern, i aquest fet ens permet ser un interlocutor vàlid amb l’administració i un actor a tenir en compte en diverses decisions governamentals que ens puguin afectar.

Com treballa l’AIPN?

A l’AIPN treballem com un fòrum on els Directius responsables de Medi Ambient i/o Qualitat de les empreses socies es troben amb els altres  i comparteixen els seus neguits i avenços en materia mediambiental. D’aquesta manera, es genera un enriquiment permanent i una col.laboració entre ells, que de vegades esdevé molt estreta. D’aquestes trobades també sorgeixen temes d’interès comuns on es focalitza l’Associació, s’organitzen grups de treball o comissions per abordar projectes o inquietuds del nostre sector. L’Associació també interactúa amb l’Administració si hi han dubtes d’interpretació de legislació vigent o també treballar per promoure canvis legislatius del nostre sector.

Quin tipus d’empresa forma part de l’AIPN?

La Associació está formada per mitjanes i grans indústries de sectors diversos, ubicades a Catalunya i amb la inquietut per l’existència d’una política que promogui una dinàmica de desenvolupament sostenible en l’exercici de la seva activitat econòmica i industrial.

Quins reptes tenen per davant les empreses que treballen el sector ambiental i de gestió de residus?

Qualsevol activitat industrial ha de vetllar per realitzar la seva activitat preservant el seu entorn,  el medi ambient i la salut de les persones. El repte de les empreses que treballem en els sectors ambiental i de residus, és el d’ajudar a millorar l’eficiencia mediambiental i energètica dels nostres clients aportant les solucions més novedoses.

Com és la relació amb l’administració?

L’AIPN és reconegut com a Grup d’Interès per part de la Generalitat de Catalunya i per tant, és “interlocutor reconegut” en les diferents Administracions. Aixó ens permet mantenir un contacte permanente i fluid.