Com cada any, l’AIPN amb la col·laboració de diverses entitats, torna a organitzar la seva Jornada de Medi Ambient, que tindrà lloc el dia 7 de febrer de 2013, on els temes a tractar són la contaminació acústica i lluminosa, les emissions de CO2 i la gestió de residus a l’àmbit industrial. Tots aquests punts, seran exposats per ponents especialitzats en la matèria i resoldran els dubtes o qüestions plantejades pels assistents.