El dia 14 de maig de 2014, va tenir lloc a la seu de l’empresa DAMM del Prat de Llobregat, la Junta Directiva de l’AIPN amb la intervenció i participació de Carles Conill, Director de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i d’Isabel Doñate, Directora de Serveis Ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Entre altres qüestions, per part dels representants de l’AMB, es va exposar als assistents les principals característiques del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020.

A grans trets, el Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020 constitueix el desenvolupament de la Llei 31/2010 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que estableix la necessitat de formular el Pla d’Actuació Metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la biodiversitat i de mesures de lluita contra el canvi climàtic.

El Pla de Sostenibilitat és el full de ruta per establir les línies estratègiques d’actuació, així com les mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental al voltant de tres àmbits: el conjunt del territori metropolità de l’AMB; qualitat ambiental i serveis ambientals als municipis que integren l’AMB; i la qualitat ambiental en la pròpia institució.

Els eixos al voltant dels quals s’estructura el Pla de Sostenibilitat són: (1) Territori, ecologia i biodiversitat; (2) Energia i canvi climàtic; (3) Mobilitat sostenible; (4) Mitjans de producció i consum; (5) Salut ambiental i (6) Educació per a la sostenibilitat.

L’eix central del Pla és prevenir els impactes ambientals associats a l’acció directa o derivada de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en consonància amb la legislació més recent que reconeix la importància de la preservació del medi ambient i la biodiversitat per a la protecció de la salut i el benestar ciutadà.

Tota la informació del Pla de Sostenibilitat se’ns informa que està disponible, per a la seva consulta, al web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Així mateix, es van tractar amb els assistents les propostes de millora del Reglament Metropolità d’abocament d’aigües residuals formulades per l’AIPN i la seva valoració per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.