El passat dimarts 17 de novembre AIPN, Associació Industrial per a la Producció Neta, vam organitzar una nova Jornada Tècnica adreçada a empreses associades i interessades a la temàtica de sostenibilitat. En aquesta edició el protagonisme va recaure en l’esforç que empreses i administracions han de dur a terme per tal de reduir les emissions i assolir els objectius de neutralitat carbònica en 30 anys.

La Jornada ha estat inaugurada per Manel Torrent, Director General d’energia, seguretat industrial i seguretat minera del Departament d’Empresa i Coneixement. Torrent ha remarcat l’esforç en inversió en energies renovables que ha de fer el teixit industrial i l’administració per assolir l’objectiu de neutralitat carbònica al 2050. Per assolir-ho cal instal·lar punts de generació de 48.000 Megawatts en energies renovables. El camí de l’electrificació comportarà també una revalorització dels productes amb valors afegits de qualitat, preu i menor petjada ecològica.

Tot seguit, la Jornada Tècnica de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic organitzada per l’AIPN ha continuat amb la intervenció de Mercè Rius, Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern de la Generalitat de Catalunya. Mercè Rius, que ja ha participat a d’altres jornades d’AIPN ha detallat tot el programa que el Govern ha d’afrontar per mitigar els efectes del canvi climàtic i reduir els efectes dels gasos hivernacles.

La Directora General ha explicat la prioritat és protegir la salut humana i els ecosistemes ambientals. Per arribar aquí cal donar suport a la indústria per invertir en innovació i convertir Europa en un líder mundial de l’economia verda. Per Mercè Rius “cal traslladar aquest compromís a les empreses i transformar l’economia per arribar a aquest European Green Deal.