En data 2 de febrer de 2019, el Sr. Joan Pinyol i Ribas, Director de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va informar als representants de l’Associació Industrial per a la Producció Neta (AIPN) sobre l’estat del Col·lector de Salmorres, qui va realitzar una exposició molt interessant, tot generant-se un fluent debat, on els assistents han platejat els seus dubtes, les seves inquietuds i han fet els suggeriments que han estimat convenients.