L’Associació Industrial per a la Producció Neta (AIPN) ha celebrat una reunió de la Junta Directiva, amb una ponència prèvia de la mà de Xavier Barrero. El Gerent de Medi Ambient de l’empresa CELSA, i soci i membre de l’AIPN, ha parlat sobre el Pla d’Estalvi d’Aigua d’Usos Industrials, un cas d’èxit de l’empresa, mitjançant el qual ha compartit la seva experiència i consells per a la millora  en la gestió eficient de recursos hídrics en un moment crític per a la sostenibilitat.

En la seva ponència, Barrero ha detallat com CELSA ha aconseguit reduir el seu consum d’aigua gràcies a la implementació de tecnologies d’alta eficiència i la introducció de sistemes de reciclatge i reutilització d’aigües. Aquest enfocament combina la innovació tecnològica amb una gestió rigorosa dels recursos. Això ha permès a CELSA reduir el seu impacte ambiental i establir un model que pot ser replicat per altres empreses del sector.

Continuïtat en el pla estratègic de l’AIPN

Després de la ponència, la Junta Directiva de l’AIPN ha dut a terme la sessió habitual, en la qual s’ha acordat continuar amb el Pla Estratègic de l’Associació, que busca promoure l’eficiència i la sostenibilitat en la indústria. A la reunió també s’ha fixat la pròxima reunió per al 26 de setembre de 2024.