L’Associació Industrial per a la Producció Neta de Catalunya, AIPN, torna a celebrar la seva Jornada Anual sobre Medi Ambient i Producció Neta. La jornada tindrà lloc el 28 d’octubre de 2021 a les 9:00 a l’Acadèmia Sánchez Casal (Autovia de Castelldefels, C-31, Km.191, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona), on podrem comptar amb la presència de:

  • Honorable Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Sra. Teresa Jordà i Roura.
  • Sr. Samuel Reyes, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua. Línies mestres de les noves polítiques de l’Agència.
  • Sr. Isaac Peraire, Director de l’Agència de Residus de Catalunya. Línies mestres de les noves polítiques de l’Agència.
  • Sr. Marc Sanglas, Director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Línies mestres de les noves polítiques del Departament.

L’Associació Industrial per a la Producció Neta de Catalunya, AIPN, és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 2001, que té com a principals finalitats, entre d’altres:

  • Promoure l’ús de les millors tecnologies disponibles, i econòmicament viables, amb l’ànim d’assolir una producció i consum sostenible.
  • Col·laborar amb les Administracions en la recerca de les millors, i més justes, solucions i alternatives a les problemàtiques comunes.
  • Difondre davant l’opinió pública la temàtica ambiental en l’entorn del col·lectiu industrial.
  • Mantenir informats permanentment als associats de totes aquelles qüestions d’interès relacionades amb el medi ambient.
  • Contribuir a l’intercanvi de coneixements entre els associats per aconseguir una producció més neta, la prevenció de la contaminació com a factor de competitivitat i l’aplicació de les bones pràctiques ambientals en la indústria.

 

Cal que confirmeu la vostra assistència contactant al telèfon 93.378.95.70, o bé enviant correu electrònic a especificant si assistireu al dinar o no.

El pagament de la inscripció es pot fer el mateix dia de la Jornada o per transferència bancària al número de compte IBAN: ES85 – 2100 – 0320 – 1802 – 0013 – 9240, indicant al concepte el nom dels assistents i remetent el justificant de la transferència per mail: .