L’Associació Industrial per a la Producció Neta ha celebrat una nova Jornada Tècnica amb les empreses associades. En aquesta ocasió, els subproductes i la fi de condició de residu han estat els protagonistes. Per poder conèixer la situació actual d’aquests àmbits hem comptat amb Pilar Chiva, Directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya.

Pilar Chiva ha repassat el marc legislatiu actual en referència al subproducte, que no ha variat respecte les darreres reunions. El que sí que ha destacat Chiva és la presentació de l’AvantProjecte de Ley de Residuos y Suelos contaminados, que es troba en tràmit d’informació pública que vol fer un “Impulso a la economía circular mediante la revisión de los procedimientos de subproducto y fin de condición de residuo, habilitando la posibilidad de desarrollo a nivel autonómico. ” En aquest sentit, Chiva a animat les empreses associades a AIPN a estudiar l’avantprojecte i presentar al·legacions si es considera necessari.

Pilar Chiva ha finalitzat la seva intervenció detallant el Reial Decret 553/2020 de 2 juny, sobre Trasllat de resiuds a l’interior del territori de l’estat. En aquest cas, ha explicat algunes novetats com els trasllats de residus exempts d’aplicació del Reial Decret o la revisió de la figura de l’operador.