Organitzada per l’Associació Industrial per a la Producció Neta, AIPN, i amb la col·laboració de l’associació d’empresaris “El Prat Empresarial”, la seu d’Amics d’El Prat ha acollit la celebració d’una sessió de treball en matèria de medi ambient al voltant de la prevenció de la contaminació acústica i lluminosa relacionades amb les activitats industrials. L’acte, molt ben valorat pels assistents, ha estat un èxit de participació i ha comptat amb la presència d’un important número d’industrials associats a una o ambdues de les entitats organitzadores.

La ponència, a càrrec de Sergi Paricio, Tècnic adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha girat al voltant del marc normatiu actualment d’aplicació en matèria de contaminació acústica, radioelèctrica i lluminosa. Finalitzada l’exposició s’ha obert un interessant debat on s’han fet diverses aportacions, per tal de ser tingudes en compte en futurs escenaris, per part dels industrials presents en l’acte.