L’Associació Industrial per la Producció Neta ha celebrat la Junta Directiva corresponent al mes d’abril.

En aquesta ocasió s’ha seguit el format més clàssic, sense la inclusió de cap ponència a l’ordre del dia però sí que ha servit per avançar en temes de gestió de l’entitat. Tanmateix també s’han traçat les línes d’actuació futures per part de l’entitat i la relació amb administracions competents en els àmbits d’actuació de l’AIPN.