L’Associació Industrial per la Producció Neta ha iniciat el curs 2021-2022 amb la primera reunió d’empreses associades de la temporada. Mitjançant una plataforma telemàtica, més de 20 empreses han assitit a aquesta primera reunió en la que ha participat Anna Barnadas, secretària d’Acció Climàtic i Patrimoni Natural de la Conselleria d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg de la seva intervenció, Anna Barnadas ha plantejat alguns dels reptes de la nova conselleria i ha manifestat la voluntat de ser un interlocutor constant i receptiu amb el teixit empresarial. Entre d’altres aspectes també ha remarcat la necessitat de modificació del decret 16/2019 sobre la implantació de renovables.

Barnadas també ha desgranat els dos àmbits d’actuació principal de la seva àrea: Bioeconomia i Economia Circular. Aquesta última és la més lligada a la part industrial i empresarial, i que pretèn englobar totes les relacions amb diferents teixits per fer real l’economia circular al pais.

Nova jornada el proper 28 d’octubre

 

L’AIPN també prepara pel proper dijous 28 d’octubre una Jornada Tècnica sobre Economia Circular i transició ecològica que comptarà amb l’assistència de la Consellera d’Acció Climàtica Teresa Jordà i d’altres ponents especialistes.