El proper dijous 18 de setembre de 2014, a partir de les 10.00 hores (lloc per determinar), es celebrarà la Junta de Govern de l’Associació Industrial per a la Producció Neta a la Vall Baixa i Delta del Llobregat (AIPN), però amb caràcter previ a la Junta de Govern de l’associació, es celebrarà una REUNIÓ INFORMATIVA OBERTA a empreses no associades, que tindrà com objectiu debatre de forma monogràfica el tema del cost energètic de les indústries, així com plantejar possibles solucions al respecte.