Organitzada per l’Associació Industrial per a la Producció Neta (AIPN), i oberta a empreses no associades, en data 18 de setembre de 2014 ha tingut lloc a l’Hotel Ciutat del Prat, una reunió informativa dinamitzada pel Sr. Antoni Crous i Millet (Director de Plastiverd i President de l’AIPN) per abordar la creació i constitució d’un grup de compra d’energia entre totes les empreses interessades, copiant el model de funcionament d’altres grups de compra actualment ja constituïts i que estan obtenint importants avantatges i estalvi pels seus integrants.

Davant les actuals tarifes elèctriques industrials, es planteja la unió de les indústries per actuar com un únic interlocutor vàlid davant els proveïdors amb l’objectiu de facilitar a les indústries participants les millors condicions de compra d’electricitat en funció de les seves necessitats.

Si bé es planteja, inicialment, la creació d’aquest grup de compra per electricitat, en una fase posterior es podria obrir a altres productes i serveis, com temes relacionats amb el Medi Ambient.

Es convoca, a totes aquelles empreses interessades en formar part del grup a una propera reunió, el dia 16 d’octubre de 2014, a les 10:00 h