Dins el marc de les sessions de treball organitzades per l’AIPN ha tingut lloc, en data 15 de gener de 2014, la ponència sobre la contaminació local o puntual del sòl, a càrrec de Josep Antoni Domènech, Cap del Departament de Gestió i Sòls Contaminats de l’Agència de Residus de Catalunya.

S’han tractat, entre altres qüestions, la normativa aplicable a nivell estatal i autonòmic en matèria de contaminació de sòls, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic; el tractament de la contaminació del sòl a través dels plans i programes que estableixen les línies estratègiques bàsiques d’actuació, així com les actuacions de prevenció de la contaminació del sòl.